Mäsové výrobky

Putifar

Putifar výroba mäsových výrobkov s obsahom diviny, predaj mäsa z diviny

Putifar sa zaoberá výkupom mäsa z voľne žijúcej zveri a jeho následným spracovaním do produktov najvyššej kvality. Ako jedna z mala firiem v Európe sa snažíme priniesť divinu do bežných domácnosti, ale nezabúdame ani na väčšie koncerny. Tým, že vykupujeme Slovenskú zverinu, poznáme jej pôvod, ktorý vieme podložiť dokladmi. Vieme zabezpečiť jej dovoz z miesta uloveniana miesto spracovania v minimálnom časovom rozpätí.
Prostredníctvom moderných technológii dokážeme sledovať zrenie mäsa ešte v koži, rýchlo ho spracovať, vákuovo zabaliť, či zmraziť a vďaka všetkým týmto faktorom zaručujeme vysokú kvalitu všetkých našich výrobkov. Vďaka zachovávaniu tradičných slovenských receptúr sú naše výrobky nie len kvalitné, ale tak isto jedinečné.

Hygiena mäsa

Putifar výroba mäsových výrobkov s obsahom diviny, predaj mäsa z divinyZákladným právnym predpisom v oblasti hygieny zveriny je Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 o hygiene potravín a najmä Nariadenie č. 853/2004, ktorým sa stanovujú špecifické hygienické predpisy pre potraviny živočíšneho pôvodu.
Základným cieľom je zabezpečiť riadnu kontrolu ulovenej voľne žijúcej zveri, ktorú pre nás zabezpečuje Regionálna veterinárna a potravinová správa v Prievidzi, formou neustáleho dohľadu a kontroly. Veterinárna prehliadka sa vykonáva na mieste spracovania, pri každom novom dodaní zveriny. Pri preprave a distribúcii dodržiavame vnútorné teploty zveriny podľa zásad správnej skladovacej a distribučnej praxe. Ako potvrdenie dodržiavania prísnych hygienických predpisov sme tak isto získali schvaľovacie číslo SK 30717 ES.

Faktory ovplyvňujúce kvalitu mäsa

Putifar výroba mäsových výrobkov s obsahom diviny, predaj mäsa z divinyPo ulovení zvieraťa prebiehajú procesy zrenia v svalovine, ktoré trvajú po určitú dobu, počas ktorej sú k dispozícii zásoby glykogénu a energeticky bohatých fosfátov.
Po usmrtení už krvný obeh neprivádza kyslík, ani nový glykogén a tak isto nedovádza produkovanú kyselinu mliečnu zo svalov.

Nevznikajú tak ani nové energeticky bohaté fosfáty, takže ich zmäkčovací efekt už nepôsobí a svaly zostávajú v stave trvalého zmrštenia.

Zároveň sa vo svalovine zvyšuje obsah kyseliny mliečnej, ktorá spôsobuje nakyslú chuť a spoločne s produktmi metabolizmu energetický bohatých fosfátov prispieva aj k typickej aróme.

Tomuto procesu sa dá predísť ak sa s mäsom zaobchádza správnym spôsobom.

„Červené mäso“ vrátane zveriny, má byť zavesené 3 – 10 dní v chladiarenskom boxe, kde zverina zostáva v koži, aby dosiahlo požadovanú jemnosť a plnú chuť mäsa.

Ak je takto skladované mäso následne zodpovedajúcim spôsobom zmrazené, uchováva si svoju kvalitu niekoľko mesiacov a takúto vysokú kvalitu prinášame aj na váš stôl.

Zdroj: putifar.eu

Send this to a friend

  • SlovpraM

    Výrobky z pravej kože pre vaše potešenie. Je to vlastná tvorba a ručná práca preto je […]

  • Považský hrad

    Ruiny Považského hradu stoja na kopci s nadmorskou výškou 497 metrov. Nazývali ho aj Bystrický hrad a patril […]

  • Krajina príbehov – Podpoľanie

    Podpoľanie – miesto v ktorom cítite časy minulé . Laznícke osídlenie na svahoch majestátnej […]