Mäsové výrobky, Mliečne výrobky, Značka kvality SK GOLD

PPD Liptovská Teplička

PPD Liptovská Teplička – Poľnohospodárske podielnické družstvo Liptovská Teplička je ekologická poľnovýroba zameraná na chov hovädzieho dobytka a oviec. Výroba mliečnych výrobkov, bitúnok. Pestovanie zemiakov a pšenice špaldovej.

Rastlinná výroba

Keďže družstvo hospodári v systéme ekologického poľnohospodárstva na výživu a ochranu rastlín nepoužívame priemyselné hnojivá ani chemické ochranné látky.

Plodiny hnojíme prevažne maštaľným hnojom. Ďalej používame hnojivá, pôdne pomocné látky a prípravky na ochranu rastlín, ktoré sú v zozname prípravkov do ekologickej poľnohospodárskej výroby, ktorý vydáva ÚKSUP. Sú to prípravky účinkujúce prevažne na biologickom základe. Ich účinok v porovnaní s účinkom chemických ochranných látok je nížší. Na druhej strane tieto látky nepoškodzujú životné prostredie a nezanechávajú nebezpečné reziduá, ktoré sa môžu dostať do potravinového reťazca.

V rastlinnej výrobe sa venujeme na ornej pôde pestovaniu obilnín. Tritikale pestujeme na krmné účely pre živočíšnu výrobu.

Špaldovú pšenicu pestujeme na potravinárske účely. Po tejto obilnine je neustále veľký dopyt a takmer celá naša produkcia špaldovej pšenice sa vyváža do Nemecka.

Zemiaky pestujeme pre potreby vlastného penziónu Dolinka, ale aj pre zabezpečenie potreby vlastných zamestnancov a časť produkcie sa predá dlhodobým stálym zákazníkom, ktorí vedia oceniť kvalitu nami dopestovaných zemiakov.

Najdôležitejšou časťou rastlinnej výroby je výroba objemových krmovín pre živočíšnu výrobu. Na tento účel pestujeme na ornej pôde ďatelinotrávne a strukovinovoobilné miešanky. Z týchto plodín ako aj z trvalých trávnych porastov vyrábame seno a siláže pre krmenie zvierat v živočíšnej výrobe.

Zdroj foto: facebook.com/PPD-Liptovská-Teplička

Živočíšna výroba

V živočíšnej výrobe sa zaoberáme chovom mäsového hovädzieho dobytka plemena limousine cca 380 – 400 ks a chovom oviec na mlieko a na mäso.
Naše zvierata kŕmime výlučne nami vyrábanými objemovými krmivami a prevažnú časť roka strávia na vysokohorskej pastve, kde majú k dispozícii na spásanie druhovo bohaté porasty tráv a bylín. Takto sú zvieratá prirodzene kŕmené, sú zdravé a majú vybudovanú dostatočnú imunitu voči chorobám. Iba v malej miere pre zvieratá nakupujeme ekologické kŕmné zmesi. Zvieratám nepodávame rastové hormóny na urýchlenie rastu ani antibiotiká na zabezpečenie dobrého zdravotného stavu.
V rokoch 2005 a 2006 sme kompletne zrekonštruovali ustajňovacie objekty pre hovädzí dobytok.
V rokoch 2008 až 2010 sme zrekonštruovali senník, ovčín a následne sme pri ovčíne postavili prístavbu súčasťou, ktorej je dojáreň pre ovce, výrobňa syra, predajňa, šatne pre pracovníkov a bitúnok.

Produkty

– BIO výrobky z ovčieho mlieka: 100 % ovčia bryndza, ovčí syr čerstvý, solený, údený, žinčica
– BIO výrobky z kravského mlieka: čerstvý, solený a údený syr, nite, maslo, cmar, tvaroh
– BIO hovädzie, teľacie mäso
– BIO ovčie a jahňacie mäso
– BIO Konzumné zemiaky

Zdroj ppdliptovskateplicka.sk

Send this to a friend

  • SlovpraM

    Výrobky z pravej kože pre vaše potešenie. Je to vlastná tvorba a ručná práca preto je […]

  • Považský hrad

    Ruiny Považského hradu stoja na kopci s nadmorskou výškou 497 metrov. Nazývali ho aj Bystrický hrad a patril […]

  • Krajina príbehov – Podpoľanie

    Podpoľanie – miesto v ktorom cítite časy minulé . Laznícke osídlenie na svahoch majestátnej […]