Farmy a Salaše, Mäsové výrobky

Poľnohospodárske družstvo Bošáca

Poľnohospodárske družstvo Bošáca, vlastné bravčové a hovädzie mäso

Poľnohospodárske družstvo Bošáca sa zaoberá rastlinnou a živočíšnou výrobou. Významná časť rastlinnej produkcie je smerovaná ako krmovinová základňa pre živočíšnu výrobu, čím sa stáva podnik sebestačným a stabilným. Podnik svojou poľnohospodárskou výrobou nadväzuje na dlhoročnú históriu bývalého poľnohospodárskeho družstva v obci Bošáca. PD Bošáca má vlastnú podnikovú predajňu, kde predáva čerstvé hovädzie a bravčové mäso, mlieko,  vajcia a mäsové výrobky z vlastnej produkcie.

PD Bošáca sa zaoberá rastlinnou i živočíšnou výrobou, čím dosahuje optimálnu diverzifikáciu poľnohospodárskej produkcie. Rastlinná a živočíšna produkcia dosahuje relatívne vyváženého pomeru. Bývalé družstvo prešlo transformáciou vlastníckych vzťahov a v súčasnosti napreduje smerom k jasnej vlastníckej štruktúre, ktorá je predpokladom transformácie ekonomickej.

Orná pôda je využívaná v plnej miere pre moderné osevné postupy s pravidelným striedaním plodín. Chov ošípaných sa zameriava na chov jatočných ošípaných plemena Biela Ušľachtilá, Pietran a Duroc. Chov hovädzieho dobytka je orientovaný na kombinovanú produkciu mäsa a mlieka.

Poľnohospodárske družstvo Bošáca, vlastné bravčové a hovädzie mäso klobasaNovinkou na PD Bošáca je chov sliepok – nosníc na produkciu čerstvých slepačích vajec. V súčasnosti máme na farme v Zemianskom Podhradí 548 kusov sliepok – nosníc  chovaných vo voľnom chove na podstielke. Predaj čerstvých slepačích vajec je realizovaný v podnikovej predajni na PD Bošáca. V budúcnosti chceme chov sliepok – nosníc rozšíriť a produkovať čerstvé vajcia zo slovenského chovu v Bošáci.Poľnohospodárske družstvo Bošáca má vlastný bitúnok, kde produkujeme vlastné bravčové a hovädzie mäso vysokej kvality a zároveň vyrába vlastné mäsové produkty ako sú: jaternice / mäsová svetlá, mäsová tmavá/, klobásky, párky, slanina, domáca sekaná, domáca fašírka, šunka a čerstvé vajcia z vlastného chovu a ďalšie výrobky, ktoré nájdete na našej webovej stránke www.pdbosaca.sk pod názvom aktuálny Cenník bravčového a hovädzieho mäsa a mäsových výrobkov.

Zdroj: pdbosaca.sk ,facebook.com/PD.BOSACA

Send this to a friend

  • SlovpraM

    Výrobky z pravej kože pre vaše potešenie. Je to vlastná tvorba a ručná práca preto je […]

  • Považský hrad

    Ruiny Považského hradu stoja na kopci s nadmorskou výškou 497 metrov. Nazývali ho aj Bystrický hrad a patril […]

  • Krajina príbehov – Podpoľanie

    Podpoľanie – miesto v ktorom cítite časy minulé . Laznícke osídlenie na svahoch majestátnej […]