Farmy a Salaše, Mliečne výrobky, Značka kvality SK GOLD

Ovečka, ovečka, trojaký úžitok…

Poľnohospodárske družstvo Liptovské Revúce sa zaoberá chovom oviec , výkrmom broilerových kurčia

Poľnohospodárske družstvo Liptovské Revúce sa zaoberá chovom oviec , výkrmom broilerových kurčiat a krmovín pre vlastnú potrebu. Obhospodarujeme 1200 ha lúk a pasienkov ( od Donovalov po Borišov),z toho je 16,42 ha orná pôda. Chováme 2500 ks oviec zošľachtená valaška a produkujeme 240 tis. výkrmových kurčiat ročne. Zvieratá máme podľa plemenitby zaradené do šľachtiteľského, rozmnožovacieho a úžitkového chovu. V letnom období v spolupráci so ZCHOK SR organizujeme u nás trhy na plemenné zvieratá. Aj keď nepoužívame žiadne chemické látky, nie sme v ekologickom poľnohospodárstve pre synchronizáciu zvierat na produkciu vianočných jahniat a celoročnej výroby ovčích produktov. Ovce kŕmime výlučne vyrábanými objemovými krmivami s vlastnou technikou a prevažnú časť roka strávia na vysokohorskej pastve, kde majú k dispozícii na spásanie druhovo bohaté porasty tráv a bylín.

Poľnohospodárske družstvo Liptovské Revúce sa zaoberá chovom oviec , výkrmom broilerových kurčia

Celú produkciu ovčieho mlieka spracujeme vo vlastnej mliekarni. Z ovčieho mlieka vyrábame ovčí hrudkový syr čerstvý, ovčí syr údený, 100% ovčiu bryndzu,100% ovčie nite a parenice( čerstvé aj údené), ovčí oštiepok, cesnakové uzlíky, jogurty a žinčicu. Na všetky produkty máme udelenú značku kvality SK GOLD a Zlatú ovcu za 100% ovčí výrobok.

Poľnohospodárske družstvo Liptovské Revúce sa zaoberá chovom oviec , výkrmom broilerových kurčia

Celoročne ponúkame jahňacie a ovčie mäso zvierat odporazených na vlastnom bitúnku a na objednávku dodávame aj chladené kuracie mäso.

Všetky výrobky z ovčieho mlieka a ovčie mäso predávame v predajni priamo na hospodárskom dvore, alebo rozvozom k predajcovi a popr. predajom z mobilnej predajne.

Send this to a friend