Farmy a Salaše, Mäsové výrobky

Farma Turová

Farma Turová chov hovädzieho dobytka, ekologický bitúnok, mäso v zaručenej kvalite BIO

EKOLOGICKÁ FARMA

Chovu mäsových plemien hovädzieho dobytka sa na Farme Turová venujeme od roku 2006.

Od roku 2008 je celý chov registrovaný v systéme ekologického poľnohospodárstva, kde je nutné dodržiavať prísne stanovené pravidlá upravené zákonmi a kontrolované inšpekčnými orgánmi.

Naša farma hospodári na vyše 235 hektároch poľnohospodárskej pôdy, ktorá slúži ako krmovinová základňa pre nami chované zvieratá.

Od počiatku bol hlavným produktom našej farmy mäsový dobytok a v menšej miere bioseno. Vzhľadom na neexistenciu bitúnku, ktorý by bol schopný porážať hovädzí dobytok v kvalite BIO, všetky naše zvieratá končili zamiešané s neekologickými zvieratami v jednom kamióne, ktorý ich odviezol na porážku alebo ďalší výkrm do zahraničia.

Uvedená medzera na trhu nás inšpirovala k výstavbe ekologického bitúnku určeného na porážku hovädzieho dobytka.

Farma Turová chov hovädzieho dobytka, ekologický bitúnok, mäso v zaručenej kvalite BIO

Zdroj foto: farmaturova.sk

EKOLOGICKÝ BITÚNOK

V lete 2013 sme ukončili výstavbu prvej etapy ekologického bitúnku a rozrábky pre hovädzí dobytok.
Pojem ekologický bitúnok znamená, že sú v ňom porážané len ekologické zvieratá, takže nemôže dôjsť k zámene mäsa za neekologické. My vám ponúkame mäso v zaručenej kvalite BIO od zvierat s prevereným pôvodom. Rovnaký dôraz kladieme aj na maximálnu kulinársku kvalitu mäsa, ktorá je veľmi závislá od postupov pred, počas a po porážke. Preto je náš bitúnok riešený tak, aby sme dokázali zabezpečiť upokojenie zvieraťa pred porážkou, bezstresovú porážku, postupné vychladzovanie a zrenie mäsa v dvoch etapách.

Uvedené procesy vieme garantovať vďaka tomu, že náš bitúnok je nízkokapacitný, aktuálne porážame maximálne 2 až 3 kusy dobytka týždenne. Pre porovnanie, kapacita priemyselných bitúnkov je vyše 500 kusov týždenne, preto je nereálne očakávať od nich dodržiavanie na čas a financie náročných procesov.

Farma Turová chov hovädzieho dobytka, ekologický bitúnok, mäso v zaručenej kvalite BIO

Zdroj foto: farmaturova.sk

Zdroj: farmaturova.sk

Send this to a friend

  • SlovpraM

    Výrobky z pravej kože pre vaše potešenie. Je to vlastná tvorba a ručná práca preto je […]

  • Považský hrad

    Ruiny Považského hradu stoja na kopci s nadmorskou výškou 497 metrov. Nazývali ho aj Bystrický hrad a patril […]

  • Krajina príbehov – Podpoľanie

    Podpoľanie – miesto v ktorom cítite časy minulé . Laznícke osídlenie na svahoch majestátnej […]