Farmy a Salaše, Ovocie a Zelenina

Agro Gajary

Agro Gajary - Zemiaky Cibuľa Mrkva Petržlen Cvikla Pšenica Raž Jačmeň

Spoločnosť AGRO Gajary bola založená v roku 1997. Svoju činnosť v ekologickom poľnohospodárstve začala aktívne rozvíjať v roku 2002 s hlavným zameraním na výrobu zeleniny, zemiakov a ďalších poľnohospodárskych produktov. V súčastnosti ekologickým spôsobom obhospodaruje ornú pôdu o výmere 336 ha. Zámer produkovať zeleninu v tejto oblasti naviazal na dlhodobé tradície a vhodné klimatické a pôdne podmienky. Moderné výrobné priestory a technológie vytvárajú kvalitné podmienky pre skladovanie a pozberovú úpravu zeleniny.

KLIMATICKÉ PODMIENKY

Agro Gajary - Zemiaky Cibuľa Mrkva Petržlen Cvikla Pšenica Raž JačmeňPodnebie Záhoria sa hodnotí ako veľmi výhodné pre poľnohospodársku činnosť. Oblasť je miestom cirkulácie severných a severozápadných vetrov, tepelné hodnoty sú dosť závislé od nadmorskej výšky a podľa nej má Záhorie teploty mierne, blízke k najteplejším miestam na Slovensku. Veľmi blahodárne vplýva na celkové podnebie Gajár a celého Záhoria exponovanosť, čiže otvorenosť sklon k juhu, takže celkový slnečný svit a slnečné ohrievanie sa tu uplatňuje veľmi priaznivo.

VÝROBNÉ METÓDY

Poľné práce sa v našom regióne začínajú začiatkom mesiaca marca, kedy sa začína so sejbou jarných obilnín. V poslednej dekáde mesiaca marca sa seje cibuľa, sadia sa zemiaky a v mesiaci apríl sejba mrkvy, petržlenu a paštrnáku. Jarné práce začínajú urovnaním povrchu pôdy. Táto operácia je dôležitá z hľadiska likvidácie burín, čo je pri ekologickom pestovaní plodín základnou zásadou. Aplikácia priemyselných hnojív sa pri tomto spôsobe pestovania plodín nevykonáva, dodanie živín do pôdy je potrebné riešiť dodaním organických hnojív do pôdy v jesennom období. Porasty počas vegetácie je potrebné ošetrovať proti chorobám a škodcom. Aplikácia chemických prípravkov v ekologickom poľnohospodárstve je limitovaná zoznamom povolených prípravkov. Počas celého vegetačného obdobia je nevyhnutné zeleninu udržiavať v nezaburinenom stave. Vzhľadom na pestovanie ekologických plodín, kde nie je možné chemicky ošetrovať porasty proti burinám je potrebné likvidovať buriny mechanicky, na čo firma využíva prevažne kultivačnú techniku. Táto etapa technologického postupu pestovania ekologickej zeleniny je náročná na organizáciu práce, počet sezónnych pracovníkov čo v podstatnej miere zvyšuje náklady na pestovanie zeleniny. Len skúsenosťami je možné optimalizovať náklady a načasovanie jednotlivých prác. Poznatky a skúsenosti s ekologickým spôsobom pestovania zeleniny získavame predovšetkým z Rakúska, kde majú niekoľkoročné skúsenosti s ekologickým pestovaním a výsledky sú veľmi priaznivé.

Zelenina:

 • Zemiaky
 • Cibuľa
 • Mrkva
 • Petržlen
 • Cvikla
 • Pšenica
 • Raž
 • Jačmeň

Zdroj: agrogajary.skfacebook.com/agro.gajary

Send this to a friend

 • SlovpraM

  Výrobky z pravej kože pre vaše potešenie. Je to vlastná tvorba a ručná práca preto je […]

 • Považský hrad

  Ruiny Považského hradu stoja na kopci s nadmorskou výškou 497 metrov. Nazývali ho aj Bystrický hrad a patril […]

 • Krajina príbehov – Podpoľanie

  Podpoľanie – miesto v ktorom cítite časy minulé . Laznícke osídlenie na svahoch majestátnej […]